Versek a középiskolában- elemzésvázlatok

Versek a középiskolában – Elemzésvázlatok

ELŐSZÓ

Könyvünk a középiskolás tananyag verseinek elemzéséhez nyújt fogódzót. Nem arra vállalkozik, hogy lezárt elemzéseket, megfejtéseket adjon a különféle időkben és eszközökkel megalkotott versekről, hiszen semmiféle magyarázat nem helyettesítheti a művekkel való közvetlen találkozást, a saját olvasatok érvényét. A vázlatokat igyekeztünk egységes szempontok szerint felépíteni, amit tipográfiailag is jelöltünk. A szövegekben kiemeltük a kulcsszavakat, irányadó fogalmakat. Az elemzések felépítése a keletkezés, cím, beszédhelyzet, műfaj, szerkezet, forma sorrendet követi, ha az adott vers ezt megengedi.

Természetesen, időben előre haladva egyre kevésbé lehet konszenzus a versek értelmezését illetően, és egyre kevésbé szoríthatók kész fogalmi kategóriákba. A mű megalkotásában egyre nagyobb teret kap az olvasó, mint társ. Ennek megfelelően elemzéseink is inkább megközelítési értékek, mintsem általános érvényű értelmezések.

A versek mindegyikéhez elemzésvázlat, irodalomjegyzék, és néhány útmutató kérdés tartozik. Ahol indokoltnak találtuk, megkíséreltük felvázolni a mű motivikus kapcsolatait – legalább utalásszerűen. A könyv végén rövid fogalommagyarázat és néhány fontosabb segédkönyv, tanulmánykötet jegyzéke található. Vissza

TARTALOM

Előszó 5

Anakreón: Töredék a halálról 7

Sapphó: Aphroditéhoz 8

Vergilius: IX. ecloga 9

Horatius: Licinius Murenához 10

Catullus: Éljünk Lesbia!! 12

Assisi Szt. Ferenc: Naphimnusz 13

Walter von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán 14

Walter von der Vogelweide: Ó jaj, hogy eltűnt minden 15

Francois Villon: Záróballada 17

William Shakespeare: 75. szonett 18

Francesco Petrarca: Magamban, lassan, gondolkodva járom 19

Francesco Petrarca: Ti szerencsés füvek 20

Friedrich Hölderlin: Menón panasza Diotimáért 21

Byron: Childe Harold búcsúja 23

Percy Bysshe Shelley: Óda a nyugati szélhez 24

William Wordsworth: Táncoló tűzliliomok 25

John Keats: Óda egy görög vázához 26

Samuel Taylor Coleridge: Kubla kán 27

Edgar Allan Poe: A holló 29

Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek 30

J. W. Goethe: A Tündérkirály 31

Walt Whitman: Hallom Amerika dalát 32

Charles Baudelaire: Őszi ének 33

Charles Baudelaire: Kapcsolatok 34

Paul Verlaine: Költészettan 35

Arthur Rimbaud: Kóborlásaim 36

Arthur Rimbaud: A magánhangzók szonettje 37

Arthur Rimbaud: Részeg hajó 38

Stephane Mallarmé: E szűz, e szertelen, s szép-szép mai nap 40

Guillaume Apollinaire: Kikericsek 41

Rainer Maria Rilke: Őszi nap 42

Rainer Maria Rilke: A párduc 43

Rainer Maria Rilke: Archaikus Apolló-torzó 44

Gottfried Benn: Énekek 45

Thomas Stearns Elit: A Háromkirályok utazása 46

Ómagyar Mária-siralom 47

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól 48

Janus Pannonius: Saját lelkéhez 49

Balassi Bálint: Egy katona ének 51

Balassi Bálint: Széllel tündökleni 52

Balassi Bálint: Adj már csendességet 53

Balassi Bálint: Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott 54

Balassi Bálint: Júliát hasonlítja a szerelemhez 56

Zrínyi Miklós: Peroratio 57

Batsányi János: A franciaország változásokra 58

Csokonai Vitéz Mihály: Az estve 58

Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz 59

Csokonai Vitéz Mihály: Konstancinápoly 61

Kölcsey Ferenc: Elfojtódás 62

Kölcsey Ferenc: Himnusz 63

Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas 64

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke 65

Berzsenyi Dániel: Közelítő tél 66

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz 68

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz I. 69

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem 70

Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumba 71

Vörösmarty Mihály: Az emberek 72

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban 73

Vörösmarty Mihály: Előszó 75

Vörösmarty Mihály: Késő vágy 76

Vörösmarty Mihály: A vén cigány 77

Vörösmarty Mihály: Szózat 78

Petőfi Sándor: A csaplárné a betyárt szerette 79

Petőfi Sándor: A természet vadvirága 80

Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szél 81

Petőfi Sándor: Szörnyű idő 83

Petőfi Sándor: A XIX. század költői 84

Petőfi Sándor: Az ítélet 85

Petőfi Sándor: A hegyek közt 86

Petőfi Sándor: Itt állok a rónaközépen 88

Petőfi Sándor: Kiskunság 89

Petőfi Sándor: Temetésre szól az ének 90

Arany János: Ősszel 91

Arany János: Az örök zsidó 92

Arany János: Ágnes asszony 94

Arany János: Epilógus 95

Arany János: Kertben 96

Arany János: Letészem a lantot 98

Arany János: Mindvégig 99

Arany János: Tengeri-hántás 100

Arany János: V. László 101

Reviczky Gyula: Magamról 102

Komjáthy Jenő: A homályból 103

Vajda János: Nádas-tavon 104

Vajda János: Húsz év múlva 105

Vajda János: Az üstökös 106

Vajda János: A vaáli erdőben 107

Vajda János: Credo 109

Ady Endre: A Sion-hegy alatt 110

Ady Endre: A Hortobágy poétája 111

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában 112

Ady Endre: Lédával a Bálban 113

Ady Endre: Páris az én Bakonyom 114

Ady Endre: A magyar ugaron 115

Ady Endre: Az ős Kaján 116

Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára 117

Babits Mihály: A lírikus epilógja 118

Babits Mihály: Jónás imája 119

Babits Mihály: Mint különös hírmondó 120

Babits Mihály: Ősz és tavasz között 121

Babits Mihály: Esti kérdés 122

Babits Mihály: Fortissimo 123

Juhász Gyula: Gulácsy Lajosnak 125

Juhász Gyula: Anna örök 126

Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal 127

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség 128

Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom 129

Kosztolányi Dezső: Esti Kornél éneke 130

Tóth Árpád: Körúti hajnal 131

Tóth Árpád: Álarcosan 133

Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz 133

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú 135

Füst Milán: Öregség 136

Dsida Jenő: Nagycsütörtök 137

Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek 138

József Attila: Reménytelenül 139

József Attila: Klárisok 140

József Attila: Medáliák 141

József Attila: Téli éjszaka 143

József Attila: Bukj föl az árból 144

József Attila: Tudod, hogy nincs bocsánat 145

József Attila: Eszmélet 146

Szabó Lőrinc: Az Egy álmai 147

Szabó Lőrinc: Különbéke 148

Szabó Lőrinc: Semmiért egészen 149

Szabó Lőrinc: Tücsökzene 243. Babits 150

Radnóti Miklós: Negyedik ekloga 151

Radnóti Miklós: Erőltetett menet 152

Radnóti Miklós: Tétova óda 154

Pilinszky János: Halak a hálóban 155

Pilinszky János: Mire megjössz 155

Pilinszky János: Kapcsolat 157

Pilinszky János: Apokrif 158

Pilinszky János: Francia fogoly 159

Nagy László: Menyegző 160

Nagy László: Vállamon bársonyos éggel 161

Nagy László: Versben bújdosó 162

Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából 163

Juhász Ferenc: A csönd virága 165

Lator László: Kagylóba, héjba 166

Petri György: A sertés énekeiből 167

Petri György: In memoriam Hajnóczy Péter 168

Petri György: Tél lesz 169

Tolnai Ottó: Re-Kapituláció 169

Kálnoky László: Szvidrigaljov utolsó éjszakája 170

Zelk Zoltán: Tűzből mentett hegedű 171

Rába György: Jelek 172

Illyés Gyula: Különös kannibál 173

Illyés Gyula: Testvérek 174

Illyés Gyula: Bartók 175

Illyés Gyula: Dőlt vitorla 176

Jékely Zoltán: A budai Kapisztrán-toronyhoz 178

Jékely Zoltán: Az ég játékai 179

Weöres Sándor: Háromrészes ének 180

Weöres Sándor: Négy Korál 181

Weöres Sándor: Dalok Naconxypan-ból 182

Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 119 183

Weöres Sándor: Merülő Saturnus 184

Weöres Sándor: Fughetta 186

Vas István: Nem számít 187

Vas István: Óda a tegnapi asszonyokhoz 188

Vas István: Cambridge-i elégia 189

Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáton jegyzeteiből 190

Nemes Nagy Ágnes: Fák 192

Nemes Nagy Ágnes: A szomj 193

Tandori Dezső: Az átírás (az átírás) 194

Tandori Dezső: Hommage 196

Tandori Dezső: Koan III. 197

Csoóri Sándor: Elengednélek, visszahívnálak 198

Csoóri Sándor: Vadfiú hajjal 199

Szilágyi Domokos: Garabonciás 200

Szilágyi Domokos: Circumdederunt 201

Oravecz Imre: A KÉZ üres 202

Oravecz Imre: Az erdészet föltámadása 203

Jegyzetek 205

Irodalom 206


A Könyv Magyarul!

Letöltések Versek a középiskolában- elemzésvázlatok ingyenes könyv pdf mobi epub mp3 fb2 CD txt doc kindle Ibook iOS:


Letöltések Versek a középiskolában- elemzésvázlatok ingyenes könyv:

MIRROR-2Csatlakozz több százezer elégedett taghoz, akik számtalan órát töltöttek online multimédiás tartalmak keresésével és éppen most, miközben új könyveket, magazinokat és híres képregényeket élveztek.

Itt van és ingyenes. Ezért regisztrálnia kell az ezen az oldalon található linkek egyikére kattintva:

 • Könyvek, magazinok és képregények korlátlanul, bárhová is megyek: közvetlenül a böngészőjéhez a számítógépen vagy táblagépen.
 • Több mint 10 millió cím minden lehetséges műfajra kiterjed.
 • Szerezd meg a legjobb könyveket, magazinokat és képregényeket minden műfajban, beleértve a cselekvést, a kalandot, az anime-t, a mangát, a gyerekeket és a családot. Classics, Comedy, Reference, Manuals, Dráma, Idegen, Horror, Zene, Romance, Science Fiction, Sports és még sokan mások.
 • Új címeket adnak hozzá minden nap! Szeretnénk frissen tartani a dolgokat.
 • Minden platform. Teljesen optimalizált
 • Fedezze fel, miért mennek naponta több ezer ember.Regisztráljon és élvezze a szórakozást, korlátlan!

  Status:

  jó állapotú antikvár könyv – név/ajándékozási beírással

  Publisher:

  Rejtjel Kiadó

  Number of Pages:

  211

  Kötés:

  papír / puha kötés

  Weight:

  200 gr

  ISBN:

  0599000576894

  Year of publication:

  1996

  Commodity code:

  SL#2105193421


  TAGS:
  Online Versek a középiskolában- elemzésvázlatok ebook, könyvet Versek a középiskolában- elemzésvázlatok FB2, Download Versek a középiskolában- elemzésvázlatok PDF , Download Versek a középiskolában- elemzésvázlatok MOBI, Online Versek a középiskolában- elemzésvázlatok könyvet, ingyenes letöltések Versek a középiskolában- elemzésvázlatok IPhone, Online könyvet Versek a középiskolában- elemzésvázlatok PDF, ingyenes Versek a középiskolában- elemzésvázlatok DJVU, ingyenes letöltések Versek a középiskolában- elemzésvázlatok TXT, letöltések Versek a középiskolában- elemzésvázlatok RTF, Online Versek a középiskolában- elemzésvázlatok FB2 , e-könyvet Versek a középiskolában- elemzésvázlatok letöltések TXT, ingyenes Versek a középiskolában- elemzésvázlatok letöltések könyvet, e-könyvet Versek a középiskolában- elemzésvázlatok download MOBI, letöltések Versek a középiskolában- elemzésvázlatok IPad, olvas Versek a középiskolában- elemzésvázlatok MOBI, olvas Versek a középiskolában- elemzésvázlatok DOC, ingyenes Versek a középiskolában- elemzésvázlatok AWZ, Download e-könyvet Versek a középiskolában- elemzésvázlatok iPad , ingyenes Versek a középiskolában- elemzésvázlatok DJVU, Download Versek a középiskolában- elemzésvázlatok e-könyvet ingyenes, ingyenes letöltések Versek a középiskolában- elemzésvázlatok DVD, olvas Versek a középiskolában- elemzésvázlatok TXT, Book Versek a középiskolában- elemzésvázlatok letöltések DJVU, Versek a középiskolában- elemzésvázlatok letöltések könyvet ingyenes, Versek a középiskolában- elemzésvázlatok letöltések könyvet pdf ingyenes, Versek a középiskolában- elemzésvázlatok pdf könyvet letöltések ingyenes, letöltések e-könyvet Versek a középiskolában- elemzésvázlatok pdf ingyenes, Versek a középiskolában- elemzésvázlatok letöltések könyvet epub ingyenes, Versek a középiskolában- elemzésvázlatok ePub könyvet letöltések ingyenes.

 • Leave a Reply